Sinds mijn studies klinische psychologie (UGent) heb ik me de voorbije 12 jaar gericht op het werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen, meer bepaald met minderjarigen die in een residentiële voorziening verblijven, vaak met gedrags-, en emotionele problematieken.

Ik werk vooral speltherapeutisch. Via spel verwerken kinderen hun problemen en gevoelens, en staan we hier samen bij stil.

Alle kinderen en gezinnen kunnen bij mij terecht, ongeacht de problematiek. Dit kunnen bezorgdheden zijn rond het gedrag of de emotionele ontwikkeling, zoals angsten, slaap-, en eetmoeilijkheden, verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, agressie/opstandig gedrag, sociale vaardigheden,… .

Ik geloof dat kinderen in ontwikkeling een enorme veerkracht hebben om verder te groeien. Samen met het kind en de ouders/zorgfiguren wil ik kijken, zoeken en voelen waar bepaalde zaken in de ontwikkeling zijn vastgelopen en wat er nodig is om weer verder te kunnen.

Menu