Fauve De Cock

Ik ben Fauve De Cock, 35 jaar en sinds 13 jaar klinisch psycholoog.

Sinds mijn studies klinische psychologie heb ik me steeds gericht op het werken met kinderen, jongeren en hun gezin.

Ik werk sinds 11 jaar in vast verband met kinderen en jongeren die in een residentiële voorziening verblijven, vaak met gedrags- en emotionele problemen.

In 2022 startte ik in Praktijk Panama in bijberoep om ook op zelfstandige basis kinderen, jongeren en gezinnen te kunnen begeleiden.

Alle kinderen, jongeren en gezinnen kunnen bij mij terecht, ongeacht de problematiek. Dit kunnen bezorgdheden zijn rond het gedrag of de emotionele ontwikkeling, zoals angsten, slaap- en eetmoeilijkheden, verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, agressie/opstandig gedrag, sociale vaardigheden,… .

Ik werk vooral speltherapeutisch. Via spel brengen en doorwerken kinderen hun problemen en gevoelens, en kunnen ze experimenteren met nieuw en ander gedrag.
Met oudere kinderen en jongeren werk ik ook via creatieve gesprekstherapie.
Daarnaast kunnen psycho-educatie en gezinsgesprekken aan bod komen.

Ik geloof dat kinderen in ontwikkeling een enorme veerkracht hebben om verder te groeien. Samen met het kind en de ouders/zorgfiguren wil ik kijken, zoeken en voelen waar bepaalde zaken in de ontwikkeling zijn vastgelopen en wat er nodig is om weer verder te kunnen.

Opleidingen

Master in de klinische psychologie
UGent, 2010
Speltherapie 
Tine Maeyens
Kindertherapie 
Tine Maeyens
Basisvorming SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling)
Filip Morisse
Verbale en non-verbale agressiehantering
Jeroen Cottenie

Lidmaatschappen

Belgische Psychologencommissie (erkenningsnummer 872131986)
FOD Volksgezondheid (visumnummer 354091)
RIZIV (7-02131-52-000)

Fauve werkt op dinsdagnamiddag- en avond.

Menu