Onze begeleiding richt zich voornamelijk op volwassenen, gezinnen en koppels.
Ook adolescenten en jongvolwassenen kunnen bij ons terecht.
De gesprekken vinden plaats in onze gezellige praktijkruimte, bij jouw thuis, online of in de natuur.

Individuele gesprekken

In onze begeleiding draait het om jou.

We vertragen, creëren ruimte voor jouw verhaal en gaan op zoek naar wat raakt. We kunnen voor jou belangrijke personen betrekken, maar dat is niet noodzakelijk.

Iedereen is anders en niets is taboe. We stemmen ons af op wat jij nodig hebt voor een gesprek.

Samen proberen we om meer inzicht te krijgen in patronen en verlangens. Dit proces zorgt voor verandering zodat je kan zijn wie je bent in de vele rollen die we vervullen in het leven.

Soms voel ik me verloren, zei de jongen. Ik ook, zei de mol. Maar wij houden van je, en liefde brengt je thuis.

Charlie Mackesy

Wandelgesprekken

Wij gaan graag samen op pad, letterlijk en figuurlijk.

In het groen, langs het strand of in een omgeving waar jij nood aan hebt. De natuur is – nu meer dan ooit – de ideale locatie om in gesprek te gaan en tot rust te komen.

Gezinsgesprekken

In onze samenleving staan gezinnen vaak onder druk. Het combineren van een job met de zorg voor kinderen, het zoeken naar evenwicht in nieuw samengestelde gezinnen, de hoge eisen aan het ouderschap, … kunnen ervoor zorgen dat gezinnen elkaar onderweg verliezen.

Bij Praktijk Panama creëren we een open en veilig klimaat om te luisteren naar ieders bezorgdheden. We ontdekken naar wat jullie krachtig maakt als gezin.

We exploreren samen op welke manier elkaars verlangens afgestemd kunnen worden en hoe we de verbinding terug kunnen herstellen of versterken.

Koppelgesprekken

Hoe gaan we binnen een partnerrelatie om met verschil? Ervaar je te weinig of net te veel nabijheid? Is er nog ruimte voor passie en intimiteit? Vinden jullie elkaar naast ouders ook nog als partners? Blijven dezelfde spanningen terugkeren of geraken patronen nog moeilijk doorbroken?

Tijdens koppelgesprekken proberen we meer inzicht te krijgen in terugkerende belemmerende patronen en proberen we van hieruit meer begrip te voelen voor elkaar. Op die manier trachten we de verbinding in jullie relatie te versterken.

Het is steeds de bedoeling om te streven naar meer afstemming in de relatie. Dit kan samen of los van elkaar.

Menu